The Politician: Erste Bilder zur Netflix-Serie von Ryan Murphy

The Politician ist Netflix’ erste eigene Ryan-Murphy-Serie. Kommenden September soll das Format mit Ben Platt, Gwyneth Paltrow …
(Orginal – Story lesen…)