Dòng TV mới LED Android 4K UHD Philips 8200 đã chính thức có mặt trên thị trường Singapore

P5 Perfect Picture Engine (tạm dịch: Công cụ hình ảnh hoàn hảo P5) tận dụng tối đa màn hình LED 4K tuyệt đẹp, đưa bạn đến một lĩnh vực hình ảnh khác, bằng cách luôn mang đến sự hoàn hảo, bất kể nguồn …
(Orginal – Story lesen…)